MENIU RESTAURANT

RESTAURANT MENU

Distinsi Oaspeti,

 Asa cum ati constatat, accesul pe terasa restaurantului și barului (și în saloanele din incintă la momentul permisiunii legale) se poate face numai cu rezervare nominală prealabilă cu apel vocal la numărul  0732 121 614. Rezervările vor fi confirmate exclusiv în limita disponibilității, potrivit capacității reduse rezultate în urma aplicării regulilor de distanțare fizică. Informațiile preluate: initialele numelui Dvs., numărul camerei ocupate, numărul de persoane pentru care se face rezervarea (nu mai mare de 4 la o masa) și ora rezervării vor fi păstrate numai 16 zile, respectând întocmai regulamentul de securitate a prelucrării datelor personale. Informațiile sunt destinate exclusiv autorităților pentru identificarea trasabilității în cazul unei eventuale anchete epidemiologice care ar viza locația noastră. Accesul pe terasă impus exclusiv din exterior se va păstra până la momentul în care autoritățile vor permite și utilizarea saloanelor situate în interior.

Dimineața, accesul la spațiile de servire a micului dejun, la acest moment exclusiv pe terasa (ulterior și în salon potrivit viitoarelor reglementări) se face la o oră prestabilită în baza unei opțiuni prealabile privind intervalul orar ales la sosire pentru durata întregului sejur pentru servirea micului dejun.  Aceasta opțiune o exptimati la receptia hotelului la momentul efectuării cazării și se confirmă de recepționer  în limita locurilor încă disponibile în intervalul ales sau vă este sugerat un alt interval orar unde sunt disponibile locuri, din cele minimum cinci de câte 40 minute intre 07:00 și 11:00. Accesul în perimetrul de servire a micului dejun se face numai în baza precizării numărului camerei ocupate și numai în prima jumatate a intervalului rezervat și confirmat.

Aceasta împarțire pe serii de servire a mesei este determinată de reglementările în vigoare privind distanțarea fizică, în urma cărora capacitatea disponibilă s-a redus semnificativ. Asadar, vă rugam insistent să ajungeți la micul dejun la ora de începere a intervalului Dvs. pentru a putea astfel să aveți 40 min. pentru servirea mesei și să puteți elibera locul înainte de ora de încetare a intervalului alocat Dvs..

În spațiile terasei (la momentul reglementării și în saloanele restaurantului) vă rugăm ca întotdeauna, indiferent de momentul zilei, să aveți o vestimentație decenta și completă, să respectați normele de igienă personală și să respectați distanțarea fizică impusă de minimum 1,5 m.

Pe terasă sau în saloane amplasarea meselor și scaunelor categoric nu poate fi  modificată, sub nici un motiv. In cazul familiilor cu copii va rugam solicitati asistența necesara amplasării scaunelor.

Este deasemenea interzis transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și a altor obiecte de pe o masă pe alta.

Pentru confortul Dvs., meniurile sunt de unică folosința și odată primite le puteti păstra sau arunca. Puteți deasemenea descărca meniurile de restaurant și de bar pe telefonul Dvs. personal prin citirea codurilor QR de mai jos.

Către și de la grupurile sanitare aflate în incinta hotelului, circulația se va face respectând culoarele marcate ca atare cu indicatoare. Nu uitați să vă spălați mâinile și să folosiți dezinfectant după ce folosiți toaleta.

Plata pentru serviciile de masă comandate și consumate este preferabil să se facă cu cardul de credit/debit, pentru a limita contactul cu banii.

Pentru siguranta Dvs. și a angajaților noștri, toate regulile și restrictiile în vigoare la acest moment se vor păstra întregul sezon estival, în limita prevederilor legale, și ulterior momentului în care va fi permisă efectuarea de servicii în saloanele vă oferim satisfacția unui sejur reușit la malul mării. situate în interior.

Avem speranța că preparatele vor fi pe gustul Dvs. și vor ajunge cât mai prompt pe masa, deși inclusiv în bucătăria noastră regulile de distanțare se aplică și multe alte reguli noi de siguranță sanitară sunt implementate, îngreunând procesul de producție culinară.

Suntem însă convinși că având o bună comunicare și o atitudine pozitivă vom reusi, împreună cu înțelegerea și participarea Dvs., să vă oferim satisfacția unui sejur reușit la malul mării.

 

Distinguished Guests,

 As you have already been informed, access to the restaurant’s and bar’s terrace (and in the indoor lounges at the time the authorities will allow it) can only be made with a nominal reservation at the following telephone number 0732 121 614. Reservations will be confirmed exclusively within the limit of availability, according to the reduced capacity due to the application of the physical distance rules. Information colected: the initials of your name, the occupied room number, the number of persons for whom the reservation is made (no more than 4 at one table) and the time of booking. These details will be kept only 16 days, following the regulations for processing of personal data. The information is intended exclusively for authorities to identify traceability in the event of any epidemiological investigation that would concern our location. Access to the terrace imposed exclusively from the outside will be maintained until the authorities also allow the use of indoor lounges.

In the morning, access to the breakfast serving areas, at this time exclusively on the terrace (later also in the lounge according to future regulations) is made at a predetermined time, based on a previous option for the breakfast serving interval, made at the time of your  arrival in the hotel for the entire stay.  This option is expressed at the hotel reception at the time of accommodation and is confirmed by the receptionist within the limits of the seats still available in the chosen interval or you will be suggested another time interval where seats are available. There will be a minimum of 5 intervals of 40 minutes between 07:00 and 11:00. Access to the breakfast service area is allowed by stating your room number and only in the first half of the reserved and confirmed interval.

This division by intervals for meals is determined by the imposed regulations on physical distance, as a result of which the available capacity has decreased significantly. Therefore, please arrive for breakfast at the start of your interval so that you can have 40 min. for enjoying your meal and so that you can vacate the terrace before the end of your allotted interval.

On the terrace(at the time the authorities will allow it, also in the restaurant lounges) we ask that always, regardless of the time of day, you have a decent and complete attire, you comply with the rules of personal hygiene and you maintain the required physical distance of at least 1.5 m.

On the terrace or in the lounges the placement of tables and chairs categorically cannot be changed, for any reason. For families with children, please request the necessary assistance to place the additional seats.

It is also forbidden to transfer menus, salt and pepper shakers, cruets and other objects from one table to another.

For your convenience, the menus are single-use and once received you can keep or throw away. You can also download the restaurant and bar menus on your personal phone by scanning the QR codes below.

To and from the restrooms located in the hotel, the traffic will be made according to the lanes marked as such with signs. Remember to wash your hands and use disinfectant after using the restroom.

Payment for meal services ordered and consumed is preferable to be made by credit/debit card in order to limit contact with money.

For the safety of you and our employees, all rules and restrictions in effect at this time will be maintained throughout the summer season, subject to legal regulations, and after the time when service will be allowed in the lounges located indoors.

We hope that the dishes will be to your taste and will arrive as quickly as possible on the table, although even in our kitchen the rules of distancing apply and many other new rules of sanitary safety are implemented, making the culinary production process difficult.

However, we are convinced that with good communication and a positive attitude, we will be able, together with your understanding and participation, to offer you the satisfaction of a successful stay by the sea.

Alergeni prezenți în preparatele culinare

Allergens found in the culinary products

Potrivit prevederilor Regulamentului UE nr 1169/2011, privind obligativitatea informării asupra ingredientelor cu efecte alergene existente în produsele culinare pregătite și servite în restaurant, vă prezentăm lista celor 14 alergeni alimentari ce se pot afla în compoziția preparatelor:

In compliance with EU Regulation no 1169/2011, with the mandatory information regarding ingredients with allergenic effects existing in food products prepared and served in the restaurant, we present the list of the 14 food allergens that can be found in the dishes composition:

1.Gluten (proteina care se regăsește, în mod normal, în grâu și alte cereale, precum orzul și secara, sosuri pentru salate). / Gluten (the protein is found, normally in wheat and other grains, such as rye or barley and salad dressings).

2.Crustacee (creveți, crabi, homari, languste, raci, etc) / Crustaceans (shrimps, crabs, lobsters, crawfish, crayfish, etc)

 1. Moluște (scoici, melci, caracatițe, etc.). / Molluscs (clams, snails, octopus, etc.).
 2. Pește / Fish
 3. Alune / Nuts
 4. Lupin (planta erbacee din familia leguminoaselor) / Lupin (herbaceous plant from the leguminous family).
 5. Alune de copac / Tree nuts
 6. Soia / Soy
 7. Ouă / Eggs
 8. Lapte / Milk
 9. Țelină / Celery
 10. Muștar / Mustard
 11. Susan / Sesame
 12. Dioxid de sulf (folosit în industria alimentară ca și conservant al legumelor și fructelor, se regăsește foarte des și în vin). / Sulphur dioxide (used in the food industry as a preservative of vegetables and fruits, can be found very often in wine).

    Prezența în produsele culinare din meniul nostru a unuia sau a mai multor alergeni dintre cei precizați mai sus, sunt semnalizați prin în descrierea fiecărui preparat.

If the dishes in our menu, contain one or more alergens from the list above, the allergens will be listed in the dish description.

Preparatele culinare din prezentul meniu, în funcție de sezon, pot conține una sau mai multe materii prime sau ingrediente aprovizionate și păstrate în stare congelată.

The dishes in this menu, depending on the season, may contain one or more raw materials or ingredients supplied and stored in a frozen state.

CIORBE ȘI SUPE

SOUR SOUPS AND SOUPS

 

 

Ciorbă cu carne de vită, servită cu smântână și ardei iute

(carne de vită, cartofi, ţelină, morcovi, mazăre, fasole verde, ardei gras, roşii, smântână, ardei iute)– alergeni: lapte, țelină, dioxid de sulf

Beef sour soup served with sour cream and chili peppers

(beef, potatoes, celery, carrots, peas, green beans, bell peppers, tomatoes, sour cream, chili peppers) – allergens: milk, celery, sulphuric dioxide

  300gr………………………………………………………………………..16 lei

Ciorbă din burtă de vită servita cu smântână, mujdei de usturoi și oțet

(burtă de vită, smântână, ou, ceapă, morcovi, ardei iute, usturoi, oțet) alergeni: ouă, lapte, țelină, dioxid de sulf

Beef tripe soup served with sour cream, garlic sauce and vinegar

(beef tripe, sour cream, eggs, onion, carrot, red hot peppers, garlic, vinegar) – allergens: eggs, milk, celery, sulphuric dioxide

300gr………………………………………………………………………..19 lei

Ciorbă pescărească cu borș proaspăt și leuștean

(diferite tipuri de pește, ardei gras, ceapă, morcov, țelină, roșii, borș, leuștean) – alergeni: gluten, pește, țelină, dioxid de sulf

Fiherman’s soup with fresh borsch and lovage

(different types of fish, bell peppers, onion, carrots, celeriac, tomatoes, borsch, lovage) – allergens: gluten, fish, celery, sulphuric dioxide

300gr…………………………………………………………………………19 lei

Supă cremă din diverse legume cu ulei de măsline șervita cu crutoane

(cartofi, ardei gras, ceapă, morcovi, țelină, varză, dovlecei, fasole verde, unt, pâine)– alergeni: gluten, țelină, lapte

Creamy vegetables soup with olive oil served with croutons

(potatoes, bell peppers, onion, carrots, celeriac, cabbage, zucchini, green beans, butter, bread) – allergens: gluten, celery

  250gr………………………………………………………………………..15 lei

Supă cremă de roșii cu mozzarela

(roșii, ardei capia, țelină, morcovi, ceapă, mozzarela)– alergeni: țelină, lapte, dioxid de sulf

Creamy tomato soup with mozzarella

(tomatoes, red peppers, celery, carrots, onion, basil, mozzarella)) – allergens: celery, milk, sulphuric dioxide

  250gr………………………………………………………………………..15 lei

Supă de pui cu tăiței de casă și legume proaspete

(pui, ardei gras, ardei capia, morcovi, țelină, ceapă, tăiței) – alergeni: gluten, ouă , țelină

Chicken noodles soup with fresh vegetables

(chicken, bell peppers, red pepperss, carrots, celeriac, onion, noodles) – allergens: gluten, eggs, celery

  300gr………………………………………………………………………..16 lei

Ciorbă de legume

(cartofi, țelină, morcovi, mazare, fasole verde, ardei gras, roșii)– alergeni: țelină

Fresh vegetable sour soup

(potatoes, celery, carrots, peas, green beans, bell peppers, tomatoes) – allergens: celery

  300gr………………………………………………………………………..15 lei

Ciorbă ardelenească cu afumătură și tarhon

(afumatura porc, ardei gras, ardei capia, morcovi, țelină, ceapă, tarhon, smântână) – alergeni: lapte, ouă, țelină, dioxid de sulf

Smoked pork and tarragon sour soup

(smoked pork meat, bell peppers, red peppers, carrots, onion, tarragon, sour cream) – allergens: eggs, milk, celery, sulphuric dioxide

  300gr………………………………………………………………………..17 lei

Supă cremă de ardei copt

(roșii, ardei capia, țelină, morcovi, ceapă, ardei copti)– alergeni: țelină, dioxid de sulf

Creamy roasted red peppers soup

(tomatoes, red peppers, celery, carrots, onion, roasted bell peppers) – allergens: celery, sulphuric dioxide

  250gr………………………………………………………………………..17 lei

 

#Toate ciorbele din prezentul meniu se servesc în intervalul orar: 13.30 – 16.30

#All soups in the present menu are available only between 13.30 – 16.30

CIORBE ȘI SUPE

SOUR SOUPS AND SOUPS

 

 

Ciorbă cu carne de vită, servită cu smântână și ardei iute

(carne de vită, cartofi, ţelină, morcovi, mazăre, fasole verde, ardei gras, roşii, smântână, ardei iute)– alergeni: lapte, țelină, dioxid de sulf

Beef sour soup served with sour cream and chili peppers

(beef, potatoes, celery, carrots, peas, green beans, bell peppers, tomatoes, sour cream, chili peppers) – allergens: milk, celery, sulphuric dioxide

  300gr………………………………………………………………………..16 lei

Ciorbă din burtă de vită servita cu smântână, mujdei de usturoi și oțet

(burtă de vită, smântână, ou, ceapă, morcovi, ardei iute, usturoi, oțet) alergeni: ouă, lapte, țelină, dioxid de sulf

Beef tripe soup served with sour cream, garlic sauce and vinegar

(beef tripe, sour cream, eggs, onion, carrot, red hot peppers, garlic, vinegar) – allergens: eggs, milk, celery, sulphuric dioxide

300gr………………………………………………………………………..19 lei

Ciorbă pescărească cu borș proaspăt și leuștean

(diferite tipuri de pește, ardei gras, ceapă, morcov, țelină, roșii, borș, leuștean) – alergeni: gluten, pește, țelină, dioxid de sulf

Fiherman’s soup with fresh borsch and lovage

(different types of fish, bell peppers, onion, carrots, celeriac, tomatoes, borsch, lovage) – allergens: gluten, fish, celery, sulphuric dioxide

300gr…………………………………………………………………………19 lei

Supă cremă din diverse legume cu ulei de măsline șervita cu crutoane

(cartofi, ardei gras, ceapă, morcovi, țelină, varză, dovlecei, fasole verde, unt, pâine)– alergeni: gluten, țelină, lapte

Creamy vegetables soup with olive oil served with croutons

(potatoes, bell peppers, onion, carrots, celeriac, cabbage, zucchini, green beans, butter, bread) – allergens: gluten, celery

  250gr………………………………………………………………………..15 lei

Supă cremă de roșii cu mozzarela

(roșii, ardei capia, țelină, morcovi, ceapă, mozzarela)– alergeni: țelină, lapte, dioxid de sulf

Creamy tomato soup with mozzarella

(tomatoes, red peppers, celery, carrots, onion, basil, mozzarella)) – allergens: celery, milk, sulphuric dioxide

  250gr………………………………………………………………………..15 lei

Supă de pui cu tăiței de casă și legume proaspete

(pui, ardei gras, ardei capia, morcovi, țelină, ceapă, tăiței) – alergeni: gluten, ouă , țelină

Chicken noodles soup with fresh vegetables

(chicken, bell peppers, red pepperss, carrots, celeriac, onion, noodles) – allergens: gluten, eggs, celery

  300gr………………………………………………………………………..16 lei

Ciorbă de legume

(cartofi, țelină, morcovi, mazare, fasole verde, ardei gras, roșii)– alergeni: țelină

Fresh vegetable sour soup

(potatoes, celery, carrots, peas, green beans, bell peppers, tomatoes) – allergens: celery

  300gr………………………………………………………………………..15 lei

Ciorbă ardelenească cu afumătură și tarhon

(afumatura porc, ardei gras, ardei capia, morcovi, țelină, ceapă, tarhon, smântână) – alergeni: lapte, ouă, țelină, dioxid de sulf

Smoked pork and tarragon sour soup

(smoked pork meat, bell peppers, red peppers, carrots, onion, tarragon, sour cream) – allergens: eggs, milk, celery, sulphuric dioxide

  300gr………………………………………………………………………..17 lei

Supă cremă de ardei copt

(roșii, ardei capia, țelină, morcovi, ceapă, ardei copti)– alergeni: țelină, dioxid de sulf

Creamy roasted red peppers soup

(tomatoes, red peppers, celery, carrots, onion, roasted bell peppers) – allergens: celery, sulphuric dioxide

  250gr………………………………………………………………………..17 lei

 

#Toate ciorbele din prezentul meniu se servesc în intervalul orar: 13.30 – 16.30

#All soups in the present menu are available only between 13.30 – 16.30

SALATE ȘI ANTREURI

SALADS AND STARTERS

 

Salată de vinete cu ceapă, ardei copt servită cu pâine prăjită

(vinete, ardei capia, ceapă, pâine) – alergeni: gluten, dioxid de sulf

Eggplant salad with onion, roasted bell peppers served with toast bread

(eggplant, red peppers, onion, bread) – allergens: gluten, sulphur dioxide

 350gr………………………………………………………………………33 lei

Salată “Caesar Supreme” cu crutoane și sos “Caesar” clasic

(salată iceberg, piept de pui, bacon, roșii cherry, capere, file de anșoa, parmezan, pâine)

– alergeni: gluten, pește, lapte, oua, dioxid de sulf

“Caesar Supreme” salad with croutons and classic “Caesar” sauce

(iceberg lettuce, chicken breast, bacon, cherry tomatoes, cappers, anchovy, parmesan, bread)

– allergens: gluten, fish, milk, sulphur dioxide

 300gr………………………………………………………………………33 lei

Salată grecească cu roșii, castraveți, ceapă, ardei gras verde, măsline, capere, ulei de măsline extravirgin, brânză albă grasă, oregano și mentă

(salată iceberg, ardei gras, castravete, ceapă, specialitate de brânză albă daneză, roșii cherry, măsline, capere, ulei de măsline, oregano, mentă) – alergeni: lapte

Greek salad with tomatoes, cucumbers, onion, bellpeppers, olives , cappers, extra virgin olive oil, white cheese, oregano and mint

(iceberg lettuce, bell peppers, cucumber, onion, danish white cheese, cherry tomatoes, olives, cappers, olive oil, oregano, mint) – allergens: milk

  300gr………………………………………………………………………33 lei

Salată “Tabouleh” cu bulgur și mentă

(grâu zdrobit prefiert, roșii, pătrunjel, ulei de măsline, lămâie) – alergeni: gluten

Tabouleh salad with bulgur wheat and mint

(crushed precooked wheat , tomatoes, parsley, olive oil, lemon juice) – allergens: gluten

300gr………………………………………………………………………33 lei

Mix de salate cu tofu la grătar

(tofu, rucola, baby spanac, valeriană) – alergeni: soia

Mix salad with grilled tofu

(tofu, arugula, baby spinach, valerian leaves) – allergens: soy

 300gr………………………………………………….…………………33 lei

Salată de cușcuș cu piept de pui, merișoare și fulgi de migdale

(cușcuș, piept de pui, măr, merișoare, fulgi de migdale, castraveți) – alergeni: dioxid de sulf, alune de copac, gluten, muștar

Cous-cous salad with chicken breast, cranberries and almond flakes

(cous-cous, chicken breast, apple, cranberries, cucumbers, almond flakes) – alergens: sulphur dioxide, tree nuts, mustard

300gr………………………………………………………………………35 lei

Salată cu piept de pui, avocado și brânză cu mucegai

(piept de pui, avocado, branză cu mucegai, valeriană, baby spanac, salată iceberg, miez nucă) – alergeni: lapte, alune de copac, muștar

Chicken salad with avocado and blue cheese

(chicken breast, avocado, blue cheese, valerian, baby spinach, iceberg lettuce, walnuts) – allergens: milk, tree nuts, mustard

300gr………………………………………………………………………35 lei

Salată thai de vită

(mușchi de vită, salate asortate, coriandru, castraveți, mentă, roșii cherry, ceapă roșie, usturoi, ardei iute) – alergeni: dioxid de sulf, muștar

Thai beef salad

(beef tenderloin, mix salad, coriander, cucumbers, mint, cherry tomatoes, red onion, garlic, chilli) – alergeni: sulphur dioxide, mustard

300 gr…………………………….…………………………………37 lei

Salată California

(roșii, ceapă, mușchi de vită, rucola, avocado, fulgi migdale) – alergeni: dioxid de sulf, alune de copac, muștar

California salad

(tomatoes, onion, beef, arugula, avocado, almond flakes) – alergeni: sulphur dioxide, tree nuts, mustard

300gr………………………………………………………………………37 lei

Salată cu piept de rață, portocale, sfeclă roșie și alune

(piept de rață, portocale, sfeclă roșie, alune, rucola, baby spanac) – alergeni: dioxid de sulf, alune

Duck breast salad with beetroot, oranges and peanuts

(duck breast, orange, beetroot, peanuts, arugula, baby spinach) – allergens: sulphur dioxide, nuts

300gr………………………………………………………………………37 lei

Salată asiatică cu ton roșu învelit în semințe

(ton roșu, susan, ulei de măsline, usturoi, ghimbir, sos de soia, coriandru)–alergeni: dioxid de sulf, pește, gluten

Asian salad with red tuna wrapped in sesame seeds

(red tuna, sesame seeds, olive oil, garlic, ginger, soy sauce, coriander) – allergens: sulphur dioxide, fish, gluten

300gr………………………………………………………………………33 lei

Salată cu creveţi şi avocado

(salată iceberg, baby spanac, valeriană, creveţi, avocado) – alergeni: crustacee, dioxid de sulf

Shrimps and avocado salad

(iceberg lettuce, baby spinach, valerian, shrimps, avocado) – allergens: crustaceans, sulphur dioxide

300gr………………………………………………………………………..39 lei

Mămăligă din mălai grișat cu brânză telemea grasă de vacă și smântână

(telemea de vacă, smântână, mălai grișat, ulei) – alergeni: lapte

Polenta with fat white brined cheese from cow’s milk and sour cream

(white brined cheese from cow’s milk, sour cream, cornmeal, oil) – allergens: milk

350gr………………………………………………………………………..29 lei

Bulz românesc cu şuncă afumată pe plită

(brânză de burduf, telemea, bacon, ou, şunculiţă afumată, mălai) – alergeni: lapte, ouă

Romanian grilled polenta with smoked ham

(“burduf” cheese, white brined cheese, bacon, egg, smoked ham, cornmeal) – allergens: milk, eggs

 350gr………………………………………………………………………..30 lei

Souffle de conopidă cu spanac și broccoli

(conopidă, ceapă, broccoli, spanac, brânză cedar, ardei capia, bacon, ou)– alergeni: ouă, lapte, dioxid de sulf

Cauliflower soufflé with spinach and broccoli

(cauliflower, onion, broccoli, spinach, cedar cheese, red pepper, bacon, eggs) – allergens: eggs, milk, sulphur dioxide

180gr……………………..………………………………………………..29 lei

Cușcuș cu legume

(cușcuș, roşii cherry, ardei gras, suc de roşii ) – alergeni: gluten, dioxid de sulf

Cous-cous with vegetables

(cous-cous, cherry tomatoes, bell pepper, tomato juice) – allergens: gluten, sulphur dioxide

 250gr………………………………………………………………………..29 lei

Halloumi cu roșii cherry și busuioc

(brânză halloumi, roșii cherry, busuioc, ulei de masline) – alergeni: lapte

Halloumi with cherry tomatoes and fresh basil

(halloumi cheese, cherry tomatoes, basil, olive oil) – allergens: milk

350gr………………………………………………………………………..39 lei

Vol – au – vent cu brânză și spanac

(foietaj, gouda, spanac, roșii cherry) – alergeni: gluten, lapte, ouă

Vol – au – vent with gouda cheese and spinach

(pastry, gouda cheese, spinach, cherry tomatoes) – allergens: gluten, milk, eggs

 350gr………………………………………………………………………..29 lei

Humus cu tahini și ulei de măsline

(năut, ulei de măsline, lămâie, boia de ardei dulce, pătrunjel, pastă de susan/tahini) – alergeni: gluten, susan

Hummus with tahini and olive oil

(chickpeas, olive oil, lemon juice, sweet paprika, parsley, sesame paste/tahini) – allergens: gluten, sesame

 300gr………………………………………………………………………..29 lei

Tzatziki cu sfeclă roşie

(sfeclă roşie, iaurt grecesc, hrean, ulei de măsline ) – alergeni: lapte, dioxid de sulf

Tzatziki with beetroot

(beetroot, greek yoghurt, horseradish, olive oil) – allergens: milk, sulphur dioxide

300gr…………..……………………………………………………………18 lei

Carpaccio din piept de rață

(piept de rață marinat, rucola) – alergeni: –

Duck breast carpaccio

(marinated duck breast, arugula) – allergens: –

300gr………………………………………………………………………..52 lei

SALATE ȘI ANTREURI

SALADS AND STARTERS

 

Salată de vinete cu ceapă, ardei copt servită cu pâine prăjită

(vinete, ardei capia, ceapă, pâine) – alergeni: gluten, dioxid de sulf

Eggplant salad with onion, roasted bell peppers served with toast bread

(eggplant, red peppers, onion, bread) – allergens: gluten, sulphur dioxide

 350gr………………………………………………………………………33 lei

Salată “Caesar Supreme” cu crutoane și sos “Caesar” clasic

(salată iceberg, piept de pui, bacon, roșii cherry, capere, file de anșoa, parmezan, pâine)

– alergeni: gluten, pește, lapte, oua, dioxid de sulf

“Caesar Supreme” salad with croutons and classic “Caesar” sauce

(iceberg lettuce, chicken breast, bacon, cherry tomatoes, cappers, anchovy, parmesan, bread)

– allergens: gluten, fish, milk, sulphur dioxide

 300gr………………………………………………………………………33 lei

Salată grecească cu roșii, castraveți, ceapă, ardei gras verde, măsline, capere, ulei de măsline extravirgin, brânză albă grasă, oregano și mentă

(salată iceberg, ardei gras, castravete, ceapă, specialitate de brânză albă daneză, roșii cherry, măsline, capere, ulei de măsline, oregano, mentă) – alergeni: lapte

Greek salad with tomatoes, cucumbers, onion, bellpeppers, olives , cappers, extra virgin olive oil, white cheese, oregano and mint

(iceberg lettuce, bell peppers, cucumber, onion, danish white cheese, cherry tomatoes, olives, cappers, olive oil, oregano, mint) – allergens: milk

  300gr………………………………………………………………………33 lei

Salată “Tabouleh” cu bulgur și mentă

(grâu zdrobit prefiert, roșii, pătrunjel, ulei de măsline, lămâie) – alergeni: gluten

Tabouleh salad with bulgur wheat and mint

(crushed precooked wheat , tomatoes, parsley, olive oil, lemon juice) – allergens: gluten

300gr………………………………………………………………………33 lei

Mix de salate cu tofu la grătar

(tofu, rucola, baby spanac, valeriană) – alergeni: soia

Mix salad with grilled tofu

(tofu, arugula, baby spinach, valerian leaves) – allergens: soy

 300gr………………………………………………….…………………33 lei

Salată de cușcuș cu piept de pui, merișoare și fulgi de migdale

(cușcuș, piept de pui, măr, merișoare, fulgi de migdale, castraveți) – alergeni: dioxid de sulf, alune de copac, gluten, muștar

Cous-cous salad with chicken breast, cranberries and almond flakes

(cous-cous, chicken breast, apple, cranberries, cucumbers, almond flakes) – alergens: sulphur dioxide, tree nuts, mustard

300gr………………………………………………………………………35 lei

Salată cu piept de pui, avocado și brânză cu mucegai

(piept de pui, avocado, branză cu mucegai, valeriană, baby spanac, salată iceberg, miez nucă) – alergeni: lapte, alune de copac, muștar

Chicken salad with avocado and blue cheese

(chicken breast, avocado, blue cheese, valerian, baby spinach, iceberg lettuce, walnuts) – allergens: milk, tree nuts, mustard

300gr………………………………………………………………………35 lei

Salată thai de vită

(mușchi de vită, salate asortate, coriandru, castraveți, mentă, roșii cherry, ceapă roșie, usturoi, ardei iute) – alergeni: dioxid de sulf, muștar

Thai beef salad

(beef tenderloin, mix salad, coriander, cucumbers, mint, cherry tomatoes, red onion, garlic, chilli) – alergeni: sulphur dioxide, mustard

300 gr…………………………….…………………………………37 lei

Salată California

(roșii, ceapă, mușchi de vită, rucola, avocado, fulgi migdale) – alergeni: dioxid de sulf, alune de copac, muștar

California salad

(tomatoes, onion, beef, arugula, avocado, almond flakes) – alergeni: sulphur dioxide, tree nuts, mustard

300gr………………………………………………………………………37 lei

Salată cu piept de rață, portocale, sfeclă roșie și alune

(piept de rață, portocale, sfeclă roșie, alune, rucola, baby spanac) – alergeni: dioxid de sulf, alune

Duck breast salad with beetroot, oranges and peanuts

(duck breast, orange, beetroot, peanuts, arugula, baby spinach) – allergens: sulphur dioxide, nuts

300gr………………………………………………………………………37 lei

Salată asiatică cu ton roșu învelit în semințe

(ton roșu, susan, ulei de măsline, usturoi, ghimbir, sos de soia, coriandru)–alergeni: dioxid de sulf, pește, gluten

Asian salad with red tuna wrapped in sesame seeds

(red tuna, sesame seeds, olive oil, garlic, ginger, soy sauce, coriander) – allergens: sulphur dioxide, fish, gluten

300gr………………………………………………………………………33 lei

Salată cu creveţi şi avocado

(salată iceberg, baby spanac, valeriană, creveţi, avocado) – alergeni: crustacee, dioxid de sulf

Shrimps and avocado salad

(iceberg lettuce, baby spinach, valerian, shrimps, avocado) – allergens: crustaceans, sulphur dioxide

300gr………………………………………………………………………..39 lei

Mămăligă din mălai grișat cu brânză telemea grasă de vacă și smântână

(telemea de vacă, smântână, mălai grișat, ulei) – alergeni: lapte

Polenta with fat white brined cheese from cow’s milk and sour cream

(white brined cheese from cow’s milk, sour cream, cornmeal, oil) – allergens: milk

350gr………………………………………………………………………..29 lei

Bulz românesc cu şuncă afumată pe plită

(brânză de burduf, telemea, bacon, ou, şunculiţă afumată, mălai) – alergeni: lapte, ouă

Romanian grilled polenta with smoked ham

(“burduf” cheese, white brined cheese, bacon, egg, smoked ham, cornmeal) – allergens: milk, eggs

 350gr………………………………………………………………………..30 lei

Souffle de conopidă cu spanac și broccoli

(conopidă, ceapă, broccoli, spanac, brânză cedar, ardei capia, bacon, ou)– alergeni: ouă, lapte, dioxid de sulf

Cauliflower soufflé with spinach and broccoli

(cauliflower, onion, broccoli, spinach, cedar cheese, red pepper, bacon, eggs) – allergens: eggs, milk, sulphur dioxide

180gr……………………..………………………………………………..29 lei

Cușcuș cu legume

(cușcuș, roşii cherry, ardei gras, suc de roşii ) – alergeni: gluten, dioxid de sulf

Cous-cous with vegetables

(cous-cous, cherry tomatoes, bell pepper, tomato juice) – allergens: gluten, sulphur dioxide

 250gr………………………………………………………………………..29 lei

Halloumi cu roșii cherry și busuioc

(brânză halloumi, roșii cherry, busuioc, ulei de masline) – alergeni: lapte

Halloumi with cherry tomatoes and fresh basil

(halloumi cheese, cherry tomatoes, basil, olive oil) – allergens: milk

350gr………………………………………………………………………..39 lei

Vol – au – vent cu brânză și spanac

(foietaj, gouda, spanac, roșii cherry) – alergeni: gluten, lapte, ouă

Vol – au – vent with gouda cheese and spinach

(pastry, gouda cheese, spinach, cherry tomatoes) – allergens: gluten, milk, eggs

 350gr………………………………………………………………………..29 lei

Humus cu tahini și ulei de măsline

(năut, ulei de măsline, lămâie, boia de ardei dulce, pătrunjel, pastă de susan/tahini) – alergeni: gluten, susan

Hummus with tahini and olive oil

(chickpeas, olive oil, lemon juice, sweet paprika, parsley, sesame paste/tahini) – allergens: gluten, sesame

 300gr………………………………………………………………………..29 lei

Tzatziki cu sfeclă roşie

(sfeclă roşie, iaurt grecesc, hrean, ulei de măsline ) – alergeni: lapte, dioxid de sulf

Tzatziki with beetroot

(beetroot, greek yoghurt, horseradish, olive oil) – allergens: milk, sulphur dioxide

300gr…………..……………………………………………………………18 lei

Carpaccio din piept de rață

(piept de rață marinat, rucola) – alergeni: –

Duck breast carpaccio

(marinated duck breast, arugula) – allergens: –

300gr………………………………………………………………………..52 lei

Carpaccio de vită cu salată de crudități

(mușchi de vită, morcov, țelina, măr, maioneză) – alergeni: țelina, ouă

Beef carpaccio with fresh vegetables salad

(beef sirloin, carrots, celery, apple, mayonnaise) – allergens: celery, eggs

 

300gr…………..……………………………………………………………52 lei

Scoici Saint Jacques cu sos de ardei copt și șofran

(scoici Saint Jacques, ardei copt, șofran, ulei, unt) – alergeni: lapte, moluște

Saint Jacques scallops with roasted bellpeppers sauce and saffron

(Saint Jacques mussels, roasted bell peppers, saffron, olive oil, butter) – allergens: milk, moluscs

 200gr…………..……………………………………………………………59 lei

PREPARATE DIN CARNE DE VITĂ

BEEF DISHES

 

Mușchi de vită românesc la grătar cu sos de piper verde

(mușchi de vită, boabe de piper verde, sos de piper verde) – alergeni: –  

Grilled Romanian beef tenderloin with green pepper sauce

(beef tenderloin, green pepper, green pepper sauce) – allergens: –  

 250gr……..…………………………………………………………………96 lei

Coaste de viţel cu sos barbeque servite cu cartofi wedges

(coaste de viţel, rozmarin, sos de soia, cartofi)– alergeni: soia

Veal ribs with barbeque sauce served with potato wedges

(veal ribs, rosemary, soy sauce, potatoes) – allergens: soy

750gr………………………………………………………………………..66 lei

Rasol de vită cu sos de hrean 

(rasol de vită, morcovi, cartofi, broccoli, hrean) – alergeni: dioxid de sulf

Boiled beef with horseradish sauce

(beef, carrots, potatoes, broccoli, horseradish) – allergens: sulphur dioxide

   385gr………………………………………………………………………..56 lei

“Karniyaryklari”, vinete umplute cu carne de vită la cuptor

(vinete, ardei iute, carne de vită, ceapă, morcovi, țelină, pastă de tomate, pătrunjel) – alergeni: dioxid de sulf, telina

“Karniyaryklari”, roasted eggplants stuffed with beef meat

(eggplants, chili, beef, onion, carrots, celery, tomato paste, parsley) – allergens: sulphur dioxide, celery

450gr……………………………………………………………………….66 lei

Turnedou Rossini cu sos de fructe de padure si crostini din legume

(muschiuleț de vită, foie gras, fructe de pădure, morcov, cartofi, fulgi migdale)– alergeni: alune, ouă

Rossini Tournedos with crostini and vegetables, served with forest fruits sauce

(beef tenderloin, foie gras, forest fruits, carrots, potatoes, almond flakes) – allergens: nuts, eggs

450gr……………………………………………………………106 lei

PREPARATE DIN CARNE DE OAIE

MUTTON DISHES

 

Pastramă proaspătă de oaie servită cu mămăligă

(pastramă din carne de oaie, mălai grișat, usturoi) – alergeni: –

Fresh mutton pastrami served with polenta

(mutton pastrami, cornmeal, garlic) – allergens: –

350gr……………………………………………………………………….59 lei

Cotlete de berbec pe pat de praz cu ceapă verde și usturoi

(cotlete de berbec, praz, ceapă, usturoi, suc de roșii) – alergeni: dioxid de sulf

Lamb chops with leek, green onion and garlic

(lamb chops, leek, onion, garlic, tomato sauce) – allergens: sulphur dioxide

350gr……………………………………………………………………106 lei

Cotlete de berbec servite cu cartofi duchesse și sos de roșii coapte cu usturoi

(cotlete de berbec, cartofi, parmezan, roșii, usturoi) – alergeni: lapte, ouă

Lamb chops servedwith duchesse potatoes and roasted tomatoes sauce with garlic

(lamb chops, potatoes, parmesan, tomatoes, garlic)– allergens: milk, eggs

350gr………………………………………..…………………………106 lei

 

PREPARATE DIN CARNE DE PASĂRE

POULTRY DISHES

 

Șnițel din piept de pui, fără garnitură. Pentru comandă vedeți grupa “GARNITURI“.

(piept de pui, făina, ou, pesmet) – alergeni: gluten, ouă, lapte

Chicken schnitzel, without side dish. To order please see the “SIDE DISHES” group

(chicken breast, flour, egg, bread crumbs) – allergens: gluten, eggs, milk

200gr………………………………………………………………………….32 lei

Piept de pui la grătar, fără garnitură. Pentru comandă vedeți grupa “GARNITURI“.

(piept de pui) – alergeni: –

Grilled chicken breast, without side dish. To order please see the “SIDE DISHES” group

(chicken breast) – allergens: –

200gr…………………………..…………………………………………….29 lei

Pulpe de pui la grătar, fără garnitură. Pentru comandă vedeți grupa “GARNITURI“.

(pulpe de pui dezosate cu piele) – alergeni: –

Grilled chicken legs, without side dish. To order please see the “SIDE DISHES” group.

(chicken legs with skin) – allergens: –  

200gr………………………………………………………………………….29 lei

Piept de pui cu broccoli în sos de brânză

(piept de pui, broccoli, mozzarella, unt, lapte, specialitate Grana Padano) – alergeni: lapte

Chicken breast with broccoli, covered in cheese sauce

(chicken breast, broccoli, mozzarella, butter, milk, Grana Padano cheese) – allergens: milk

  350gr…………………………………………………..…………………….34 lei

Jumătate de pui marinat copt pe plită, servit cu cartofi wedges și sos de maioneză cu smântână

(pui, cartofi, sos de maioneză, smântână, ceapă, castraveți în oțet, ardei capia, ardei iute, tarhon) – alergeni: gluten, ouă, lapte, dioxid de sulf

Half roasted chicken marinated on stove served with potato wedges and mayonnaise cream sauce

(chicken, potatoes, mayonnaise sauce, sour cream, onion, pickled cucumbers in vinegar, red peppers, chili peppers, tarragon)

– allergens: gluten, eggs, milk, sulphur dioxide

850gr……………………………………………………….………………….49 lei

 

Piept fraged de curcan la grătar, fără garnitură. Pentru comandă vedeți grupa “GARNITURI“

(piept de curcan) – alergeni: –

Grilled tender turkey breast, without side dish. To order please see the “SIDE DISHES” group.

(turkey breast) – allergens: –

200gr……………………………………………………………………..….33 lei

 

Șnițel parizian din piept de curcan, fără garnitură. Pentru comandă vedeți grupa “GARNITURI“

(piept de curcan, făină, muștar, ou) – alergeni: gluten, ouă, lapte

Turkey breast Parisian schnitzel, without side dish. To order please see the “SIDE DISHES” group.

(turkey breast, flour, muștard, egg) – allergens: gluten, eggs, milk

220gr………………………………………………………………………….32 lei

 

Saramură din carne de pui la grătar, cu roșii, ardei copt și mămăligă

(jumătate de pui, ardei capia, ardei gras, ardei iute, roșii, suc de roșii, usturoi, pătrunjel, mălai grișat, ulei) – alergeni: dioxid de sulf

Grilled chicken brine, tomatoes, roasted peppers and polenta

(half chicken, red peppers, peppers, chilly peppers, tomatoes, tomato juice, garlic, parsley, cornmeal, oil) – allergens: sulphur dioxide

800gr……………………………………………………………………….49 lei

Piept de rață cu ananas și sos de portocale

(piept de rață, ananas, portocale) – alergeni: dioxid de sulf

Duck breast with pineapple and orange sauce

(duck breast, pineapple, orange) – allergens: – sulphur dioxide

350gr……………………………………………………………………….69 lei

BURGERI

BURGERS

 

Burger din carne de vită, servit cu cartofi cu usturoi și mărar și sos de maioneză

(chiflă, carne de vită, castraveți în oțet, roșii, ceapă, salată verde, cartofi, sos de maioneză, smântână, ardei capia, tarhon, mărar, usturoi) – alergeni: gluten, ouă, lapte, dioxid de sulf

Beef burger served with garlic and dill fries and mayonnaise sauce

(beef, pickled cucumbers, tomatoes, onions, lettuce, potatoes, mayonnaise sauce, sour cream, red peppers, tarragon, dill, garlic) – allergens: gluten, eggs, milk, sulphur dioxide

570gr……………………………………………………………………….35 lei

Burger din carne de pui, servit cu cartofi cu usturoi și mărar și sos de maioneză

(chiflă, piept de pui, pulpe de pui, castraveți în oțet, roșii, ceapă, salată verde, cartofi, sos de maioneză, smântână, ardei capia, tarhon, mărar, usturoi) – alergeni: gluten, ouă, lapte, dioxid de sulf

Chicken burger served with garlic and dill fries and mayonnaise sauce

(chicken breast, chicken thighs, pickled cucumbers in vinegar, tomatoes, onions, lettuce, potatoes, mayonnaise sauce, sour cream, red peppers, tarragon, dill, garlic) – allergens: gluten, eggs, milk, sulphur dioxide

570gr………………………………………………………………………..35 lei

Cheeseburger servit cu cartofi cu usturoi si mărar si sos de maioneză

(chiflă, carne de vită, brânză cedar, bacon, castraveți în oțet, roșii, ceapă, salată verde, cartofi, sos de maioneză, smântână, ardei capia, tarhon, mărar, usturoi) – alergeni: gluten, ouă, lapte, dioxid de sulf

Cheeseburger served with with garlic and dill fries and mayonnaise sauce

(beef, cedar cheese, bacon, pickled cucumbers, tomatoes, onions, lettuce, potatoes, mayonnaise sauce, sour cream, red peppers, tarragon, dill, garlic) – allergens: gluten, eggs, milk, sulphur dioxide

670gr………………………………………………………….…………….42 lei

PREPARATE DIN CARNE DE PORC

PORK DISHES

 

Mici… mari, cu muştar și cartofi prăjiți

(pastă mici, cartofi, muștar) – alergeni: muștar

Grilled minced meat rolls served with mustard and french fries

(minced meat paste, potatoes, mustard) –allergens: mustard

450gr………………………………………………………………………..39 lei

 

Ceafă de porc la grătar, fără garnitură. Pentru comandă vedeți grupa “GARNITURI“

(ceafă de porc fără os) – alergeni: –

Grilled pork neck, without garnish. To order please see the “SIDE DISHES” group

(boneless pork neck) – allergens: –

200gr……………………………………………………………………….…39 lei

 

Şnitel vienez din muşchi de porc fără garnitură. Pentru comandă vedeți grupa “GARNITURI“

(cotlet de porc dezosat, făină, ou, pesmet) – alergeni: gluten, ouă, lapte

Pork sirloin Wiener schnitzel without side dish. To order please see the “SIDE DISHES” group

(boneless pork sirloin, flour, egg, bread crumbs) – allergens: gluten, eggs, milk

200gr………………………………………………………………………..32 lei

 

Coaste de porc marinate în bere și caramelizate, servit cu cartofi în unt

(scaricică porc, sos de soia, zahăr brun, unt, rozmarin, cartofi, cimbrişor) – alergeni: gluten, soia, lapte, țelină, dioxid de sulf

Marinated pork ribs in beer and caramelized, served with potatoes in butter

(pork ribs, soy sauce, brown sugar, butter, rosemary, potatoes, wild thyme) – allergens: gluten, soy, milk, celery, sulphur dioxide

 490gr…………………………………………………………………………59 lei

 

Obrăjori de purcel, servit cu piure de cartofi cu ceapă verde şi mărar

(obrăjori de purcel, cimbru, cartofi, ceapă verde, mărar ) – alergeni: lapte

Pork cheeks served with mashed potatoes with mix of spring onion and dill

(pork cheeks, thyme, potatoes, spring onion, dill) – allergens: milk

400gr………………………………………………………………………….39 lei

 

Muschiuleţ de porc marinat cu cimbrişor, servit cu piure de cartofi cu roşii uscate

(mușchiuleț de porc, cimbru, usturoi, cartofi, roșii uscate ) – alergeni: lapte

Pork tenderloin marinated with thyme served with mashed potatoes with sun-dried tomatoes

(pork tenderloin, thyme, garlic, potatoes, sun – dried tomatoes) – allergens: milk

350gr………………………………………………………………………….39 lei

 

PASTE

PASTA

 

Spaghetti carbonara cu șuncă crud-uscată, gălbenuș de ou și specialitate Grana Padano

(spaghetti, șuncă crud-uscată, ou, specialitate Grana Padano, Cucina D’Oro – produs de gătit pe bază de grăsimi vegetale) – alergeni: gluten, soia, ouă, lapte

Spaghetti carbonara with raw-dry ham, egg yolk and Grana Padano cheese

(spaghetti, raw-dry ham, egg, Grana Padano, Cucina D’Oro – vegetable oils based cooking product) – allergens: gluten, soy, eggs, milk

300gr………………………………………………………………………30 lei

Penne cu piept de pui, ciuperci și sos de roșii cu mozzarella

(piept de pui, ciuperci, ceapă, penne, roșii, mozzarella) – alergeni: gluten, ouă, lapte, dioxid de sulf

Penne with chicken breast, mushrooms, tomato sauce and mozzarella

(chicken breast, mushrooms, onions, penne, tomatoes, mozzarella) – allergens: gluten, eggs, milk, sulphur dioxide

350gr………………………………………………………………………30 lei

Spaghetti cu sos de casă bolognez și carne de vită

(spaghetti, carne de vită, ceapă, morcovi, țelină, pastă de tomate, specialitate Grana Padano) – alergeni: gluten, ouă, lapte, țelină, dioxid de sulf

Spaghetti with homemade Bolognese sauce and beef

(spaghetti, minced beef, onions, carrots, celery, tomato paste, Grana Padano cheese) – allergens: gluten, eggs, milk, celery, sulphur dioxide

350gr………………………………………………………………………30 lei

Lasagna cu carne de vită și sos de roșii

(lasagna, carne de vită, ceapă, morcovi, țelină, pastă de tomate, roșii, specialitate Grana Padano) – alergeni: gluten, ouă, lapte, dioxid de sulf, celery

Beef lasagna with tomato sauce

(pastry, beef, onions, carrots, celery, tomato paste, tomatoes, Grana Padano) – allergens: gluten, eggs, milk, sulphur dioxide, celery

350gr………………………………………………………………………39 lei

Tagliatelle cu spanac, sparanghel și sos pesto

(tagliatelle, sparanghel, sos pesto, specialitate Grana Padano) – alergeni: gluten, ouă, lapte, dioxid de sulf, alune de copac

Tagliatelle with spinach, broccoli and pesto sauce

(tagliatelle, broccoli, pesto sauce, Grana Padano cheese) – allergens: eggs, sulphur dioxide

350gr………………………………………………………………………30 lei

Spaghetti cu prosciutto si măsline verzi

(spaghete, prosciutto, măsline verzi, specialitate Grana Padano) – alergeni: gluten, ouă, lapte

Spaghetti with prosciutto and green olives

(spaghetti, prosciutto, green olives, Grana Padano cheese) – allergens: gluten, eggs, milk

350gr………………………………………………………………………30 lei

PREPARATE DIN PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE

FISH AND SEAFOOD DISHES

 

Saramură dobrogeană din file de crap pe plită cu sos din roșii, ardei capia și ardei iute, servită cu mămăligă coaptă de plită

(file de crap, roșii, usturoi, ardei capia, pătrunjel, ardei iute, mălai grișat, ulei) – alergeni: pește

Traditional fish brine from the Dobrogea region, with carp fillet on a hot stove, tomato souce, red peppers, chili peppers served with roasted polenta on a hot stove

(carp file, tomatoes, garlic, red peppers, parsley, chili peppers, corn flour, oil) – allergens: fish

 500gr……………………………………………………………………….52 lei

Dorada file servit cu gnocchi, apio şi roşii uscate

(file dorada, gnocchi, roşii uscate, ţelină apio, lămâie) – alergeni: pește, ţelină

Seabream fillet served with gnocchi, celery and sun-dried tomatoes

(seabream fillet, gnocchi, sun-dried tomatoes, celery, lemon) – allergens: fish, celery

280gr………………………………………………………………………52 lei

Cușcuș cu fructe de mare

(cușcuș, baby calamar, creveţi, mix de fructe de mare, roşii cherry, suc de roşii)– alergeni: moluşte, crustacee, dioxid de sulf

Sea food cous-cous

(cous-cous, baby squid, shrimps, mixed sea food, cherry tomatoes , tomato juice ) – allergens: mollusks, crustaceans, sulphur dioxide

350gr………………………………………………………………………..35 lei

Scoici negre din Marea Neagră cu usturoi si pătrunjel

(midii, usturoi, pătrunjel, lămâie, ulei de măsline) – alergeni: moluște, dioxid de sulf

Black mussels from the Black Sea, in white sauce with garlic and parsley

(mussels, garlic, parsley, lemon, olive oil) – allergens: molusks, sulphur dioxide

250gr………………………………………………………………………39 lei

Scoici negre din Marea Neagră cu sos picant de roșii

(midii, ardei iute, busuioc, roșii, usturoi, ulei de măsline, pătrunjel) – alergeni: moluște, dioxid de sulf

Black mussels from the Black Sea, in spicy tomato sauce with basil

(mussels, chili peppers, basil, tomatoes, garlic, olive oil, parsley) – allergens: molusks, sulphur dioxide

250gr………………………………………………………………………39 lei

 File de păstrăv cu capere și lime servit cu piure din cartofi și sos de smântână cu usturoi

(păstrăv, cartofi, capere, lime, smântână, usturoi) – alergeni: pește, lapte, dioxid de sulf

Trout fillet with lime and capers, served with mashed potatoes and garlic sauce

(trout fillet, potatoes, capers, lime, sour cream, garlic) – allergens: fish, milk, sulphur dioxide

250gr………………………………………………………………………35 lei

File de biban de mare cu sparanghel și sos de lămâie

(biban de mare, sparanghel, unt, smântână de gătit, lămâie) – alergeni: pește, lapte

Sea bass served with asparagus and lemon sauce

(sea bass, asparagus, butter, sour cream, lemon) – allergens: fish, milk

250gr………………………………………………………………………37 lei

PREPARATE LA PLATOU

HOT AND COLD PLATTER

Platou rece țărănesc

(șunculiță afumată, ciolan de porc afumat, cârnați crud – uscați, brânză de burduf, telemea de vacă, pastramă afumată, salată de vinete, fasole batută, zacuscă, ceapă, roșie, castravete) – alergeni: lapte, dioxid de sulf

Traditional cold platter

(smoked ham, smoked pork knuckle, raw-dry sausages, traditional Romanian “Burduf”cheese, white brined cheese from cow’s milk, smoked pastrami, eggplant salad, bean spread, traditional Romanian vegetable spread, red onion, cucumber) – allergens: milk, sulphur dioxide

3250gr……………………………………………….…………………240 lei

Platou cald românesc

(“pomana porcului”, aripioare de pui prăjite, pulpe de pui dezosate la grătar, cârnați de casă la grătar, cartofi zdrobiți țărănești, castraveți în oțet) – alergeni: soia, dioxid de sulf

Romanian hot platter

(fried pork meat, fried chicken wings, grilled chicken thighs, grilled sausages, crushed potatoes, cucumbers pickled in vinegar) – allergens: soy, sulphur dioxide

 

2200gr……………………………………………………………………210 lei

Platou cald pescăresc

(file de crap prăjit, file de salău prăjit în fulgi de migdale, file de somon la grătar, file de păstrăv pe plită, cartofi natur, lămâie, mujdei de usturoi) – alergeni: gluten, crustacee, moluște, pește, alune de copac, lapte

Fish hot platter

(fried carp fillet, fried pike – perch fillet with almond flakes, grilled salmon fillet, trout fillet on the hot stove, boiled potatoes, lemon, garlic sauce) allergens: gluten, crustaceans, molluscs, fish, tree nuts, milk

  2150gr……………………………………….…………………………280 lei

Platou cu fructe de mare

(cozi de creveți decorticați, tentacule de caracatiță, rapane marinate, creveți nedecorticați, pui de caracatită sotat și lamele de calamar în tigaie cu suc de lămâie și usturoi, scoici negre din Marea Neagră pregătite cu tagliatele și sos mediteranean, lămâie) – alergeni: gluten, crustacee, moluște, ouă

Seafood hot platter

(husked shrimps tails, octopus tentacles, marinated veined rapana whelk, shrimps, sauteed baby octopus and calamari slices pan fried with lemon juice and garlic, Black Sea mussels prepared mariniere with tagliatele and Mediterranean sauce, lemon) – allergens: gluten, crustaceans, moluscs, eggs

  2500gr…………………………………………………………………330 lei

GARNITURI

SIDE DISHES

Cartofi prăjiți (cartofi) – alergeni: –

French fries (potatoes) – allergens: –

150gr……………………………………………………………13 lei

Piure din cartofi proaspeţi

(cartofi, unt) – alergeni: lapte, gluten

Mashed potatoes

(potatoes, butter) – allergens: milk, gluten

150 gr…………………………………………………………..11 lei

Piure din cartofi proaspeţi cu arome: roşii uscate/ceapă verde&mărar

(cartofi, unt) – alergeni: lapte, gluten

Flavoured mashed potatoes: sun-dried tomatoes/green onions and dill

(potatoes, butter) – allergens: milk, gluten

150gr…………..…………………………………………………………..14 lei

Mămăligă

(mălai grișat, ulei) – alergeni: –

Polenta

(cornmeal, oil) – allergens: –

  150 gr…………………………………………………………..8 lei

Orez cu legume

(orez, ardei capia, morcov, ardei gras) – alergeni: –

Rice with vegetables

(rice, red peppers, carrots, bell peppers) – allergens: –

150gr………………………………………………………….12 lei

Spanac sote

(spanac, ulei, lămâie, usturoi, ceapă) – alergeni: –

Sautéed spinach

(spinach, oil, lemon, garlic, onions) – allergens: –

150gr………………………………….…………………….…………….14 lei

Sparanghel sotat în unt

(sparanghel, unt) – alergeni: lapte    

Sautéed asparagus

(asparagus, butter) – allergens: milk

150gr………………………………………………………….18 lei

SALATE

SALADS

Salată de varză albă

(varză, ulei, oțet) – alergeni: dioxid de sulf

White cabbage salad 

(cabbage, oil, vinegar) – allergens: sulphur dioxide

150gr………………………………………………………………………..8 lei

Salată de roșii cu brânză

(roșii, telemea de vacă) – alergeni: lapte

Tomato and cheese salad

(tomatoes, white brined cheese from cow’s milk)– allergens: milk

150gr………….…………………………………………………………….12 lei

Salată asortată din legume proaspete

(salată verde, castraveșți, roșii, ardei gras, ceapă) – alergeni: –

Fresh mixed vegetable salad

(lettuce, cucumbers, tomatoes, bell peppers, onion) – allergens: –

150gr……….…………….……………………………………………….10 lei

Salată de sfeclă roșie cu hrean

(sfeclă roșie, ulei, hrean) – alergeni: dioxid de sulf 

Beetroot salad with horseradish

(beetroot, oil, horseradish) – allergens: sulphur dioxide

150gr…….………………….…………………………………………….12 lei

Salată de castraveți în oțet

(castraveți în oțet) – alergeni: dioxid de sulf

Pickled cucumbers salad

(pickled cucumbers in vinegar) – allergens: sulphur dioxide

150gr…………………………………………………………….10 lei

Salată de ardei copți

(ardei copți) – alergeni: dioxid de sulf

Roasted peppers salad

(roasted peppers) – allergens: sulphur dioxide

150gr…………………………….…………………………………………12 lei

PRODUSE DE PANIFICAŢIE

BAKERY PRODUCTS

Focaccia (1 buc) – alergeni: gluten / allergens: gluten

150gr………………………………………………………………………..9 lei

Pita grecească (2 buc) – alergeni: gluten

Greek pita (2 pcs) – allergens: gluten

180gr…………..…………………………………………………………..9 lei

SOSURI ŞI TOPPING – URI

SAUCES AND TOPPINGS

 

Sos de chili cu usturoi – alergeni: dioxid de sulf

Chili and garlic sauce – allergens: sulphur dioxide

50gr…….……………………………………………….……………….6 lei

Sos de usturoi (usturoi, ulei, lămâie, produs pentru gătit)– alergeni: dioxid de sulf

Garlic paste with oil and lemon (garlic, oil, lemon, cooking product) – allergens: sulphur dioxide

50gr…….……………………………………………….……………….6 lei

Sos tzatziki (iaurt, castraveți, usturoi)– alergeni: lapte 

Tzatziki sauce (yoghurt, cucumbers, garlic) – allergens: milk

50gr…….……………………………………………….……………….6 lei

Vinegretă clasică (ulei de măsline, lămâie, muștar Dijon, miere) – alergeni: muștar, dioxid de sulf

Classic vinaigrette (olive oil, lemon, Dijon muștard, honey) – allergens: mustard, sulphur dioxide

50gr…….……………………………………………….……………….6 lei

Sos olandez – alergeni: ouă, dioxid de sulf    

Hollandaise sauce – allergens: eggs, sulphur dioxide

50gr…….……………………………………………….……………….6 lei

Muștar / Ketchup / Maioneză alergeni: ouă, muștar, dioxid de sulf

Mustard / Ketchup / Mayonnaise – allergens: eggs, sulphur dioxidem, mustard

50 gr……………………………………………………………6 lei

Sosul casei cu maioneză, smântână, ardei capia, tarhon, mărar și usturoi – alergeni: ouă, muștar, dioxid de sulf

House sauce with mayonnaise, sour cream, bell peppers, tarragon, dill and garlic – allergens: eggs, sulphur dioxide, mustard

50 gr……………………………………………………………6 lei

Telemea / Parmezan / Smântână – alergeni: lapte

White brined cheese / Parmesan / Sour cream – allergens: milk

50 gr……………………………………………………………6 lei

DESERT

DESSERTS

 

Clătite de casă cu cremă de cacao, alune și lapte 

(lapte, ou, făină, unt, zahăr, cremă de cacao alune și lapte) – alergeni: gluten, alune, ouă, lapte

Homemade pancakes with cocoa, hazelnuts and milk spread

(milk, egg, flour, butter, sugar, sweet cocoa sauce) – allergens: gluten, nuts, eggs, milk

150gr……………………………………………………………………..20 lei

Clătite de casă cu gem 

(lapte, ou, făină, unt, zahăr, gem de caise)– alergeni: gluten, ouă, lapte, dioxid de sulf

Homemade pancakes with jam

(milk, egg, flour, butter, sugar, apricot jam) – allergens: gluten, eggs, milk, sulphur dioxide

150gr……………………………………………………………………..20 lei

Papanași românești cu dulceață de afine sau de caise (opțional și fără smântană)

(făină, ou, zahăr, lămâie, smântână, brânză proaspătă de vacă, dulceață de afine, dulceață de caise) –alergeni: gluten, ouă, lapte, dioxid de sulf

Romanian cheese donuts with blueberry or apricot jam (with or without sour cream)

(flour, egg, sugar, lemon, sour cream, fresh cow cheese, blueberry jam, apricot jam) – allergens: gluten, eggs, milk, sulphur dioxide

370gr…………………………………………………………………….29 lei

Deliciu alb

(iaurt grecesc, afine, fistic, produs pentru mixare, sirop de arțar) – alergeni: lapte, alune de copac

White delight

(greek ioghurt, pistachio, mixing product, mayple syrup) – allergens: milk, tree nuts

200gr……………………………………………………………………29 lei

“Souffle” de ciocolată neagră cu înghețată de vanilie

(ciocolată neagră – dropsuri cacao, unt, ou, făină, esență vanilie, zahăr pudră, înghețată vanilie) – alergeni: gluten, ouă, lapte

Dark chocolate “soufflé” with vanilla icecream

(dark chocolate – cocoa disks, butter, egg, flour, vanilla essence, confectioners sugar, vanilla icecream) – allergens: gluten, eggs, milk

190gr…………………………………………………………………….24 lei

Sortimente diferite de înghețată, cu frișcă și sosuri

(înghețată de vanilie, înghețată de cacao, înghețată de fructe, sos dulce de decorare, măr) – alergeni: ouă, lapte

Different types of ice cream with whipped cream and sauces

(vanilla ice cream, cocoa ice cream, fruit ice cream, sweet decorating sauce, fresh apple) – allergens: eggs, milk

200gr……………………….………………………………………….24 lei

Sortimente diferite de înghețată, la cupă

(înghețată de vanilie, înghețată de cacao, înghețată de fructe) – alergeni: ouă, lapte

Different types of ice cream, per cup

(vanilla ice cream, cocoa ice cream, fruit ice cream) – allergens: eggs, milk

50gr……………………………………………………………………….6 lei

Profiterol cu înghețată

(profiterol, înghețată de vanilie / înghețată de cacao / înghețată de fructe) – alergeni: gluten, ouă, lapte

Profiterols with ice cream

(profiterol, vanilla ice cream / cocoa ice cream / fruits ice cream) – allergens: gluten, eggs, milk

280gr……………………….………………………………………….29 lei

Măr copt umplut cu gem de prune și nuci, pudrat cu scorțișoară și zahăr brun

(mere, gem de prune, miez de nucă, miere, zahăr vanilinat, scorțișoară) – alergeni: alune de copac, dioxid de sulf

Baked apple filled with plum jam and walnuts, powdered with cinnamon and brown sugar

(apples, plum jam, walnuts, honey, vanilla sugar, cinnamon) – allergens: tree, nuts, sulphur dioxide

350gr……..……………………………………………………………24 lei

Platou cu brânzeturi

(emmentaler, brie, camembert, branza de capră, gran bavareze, mere, miez de nucă, struguri) – alergeni: lapte, alune de copac

Cheese platter

(emmentaler, brie, camembert, goat cheese, gran bavareze, apple, walnuts, grapes) – allergens: milk, tree nuts

500 gr……………………………………………………….……….60 lei

Serviciul ospatarilor nu este inclus în preţuri, însă recompensarea

bunelor servicii este exclusiv plăcerea și decizia Dvs.

Cota T.V.A.-ului legal pentru serviciile de alimenţatie este inclusă

in toate preţurile din listă.

The service is not included in the prices, but rewarding the good services

is exclusively your pleasure and your decision.

The legal V.A.T. is included in all prices.

 

 

REZERVĂRI / RESERVARTIONS

 Tel: 073.21.21.614

E-mail: foodbeverage@zenithhotel.eu